menu mobilne

Rezydencja - RODO

  • Formularze kontaktowe
  • Zgodnie z art. 6.1a. RODO dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych (imię, nazwisko, e – mail, nr telefonu) w celu realizacji przesłanego przeze mnie w formularzu zapytania. Mam świadomość, iż dane te są niezbędne do realizowania zapytania. Wyrażam zgodę, aby powyższe dane zostały przekazane innym podmiotom wyłącznie w celu zrealizowania zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi możliwość wycofania tej zgody w każdym czasie, w dowolnej formie. Zapytanie o ww. zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie
  • Klauzula
  • Administratorem danych osobowych jest Rezydencja Piotr Kasumović (adres: ul. Zachodnia 70, 90-403 Łódź, NIP: 7272761082). Dane są przetwarzane w celach kontaktowych, do udzielania informacji na temat oferowanych usług, odpowiedzi na przedstawione przez użytkowników strony zapytania, informowania o wydarzeniach związanych z obrotem nieruchomościami, wysyłki newsletterów. Powyższe jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, czyli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO, a także na postawie wyrażonej przez użytkownika zgody – art. 6 ust. 1 lit. a). Dane mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których Administrator realizuje wskazane cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT. Podanie danych jest dobrowolne, a w relacjach umownych stanowi wymóg zawarcia i wykonania umowy. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są do wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych – przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Rezydencja - Polityka Cookies

  • Zasady dotyczące cookies: Rezydencja Piotr Kasumović, jako usługodawca strony www.e-residence.pl przechowuje i uzyskuje dostęp do cookies, tj. niewielkich informacji tekstowych, wysyłanych przez serwer WWW i zapisywanych na twardym dysku, lub innym nośniku danych użytkownika, w celu: prawidłowego funkcjonowania strony www.e-residence.pl, oraz jej konfiguracji, bezpieczeństwa i niezawodności ww. strony, monitorowania stanu sesji, wyświetlania reklam, dostosowania wyświetlanych informacji do użytkownika lub analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń strony internetowej.
  • Możesz określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies za pomocą ustawień przeglądarki. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Rezydencja Piotr Kasumović na Twoim urządzeniu, wyrażasz za pomocą ustawień zainstalowanych na Twoim urządzeniu przeglądarki.

Nasza strona korzysta z plików cookies, aby dowiedzieć się więcej przejdź do strony Polityka prywatności

Akceptuję